Online Registration
19
mar
2020
Mölle-Arild

Sweden

Filosofie magister och kulturfreak Monica Bengtson

Jag har varit anställd som adjunkt i Ängelholms kommun i 40 år. Det har alltid känts som ett privilegium för mig att få arbeta med ungdomar och komma dem nära, se dem komma till insikter och växa som människor. Det har varit min passion att ge dem kunskap inom mina ämnen, öppna deras ögon för olika miljöer, sammanhang, intresseområden, att hjälpa dem med sin självkänsla, att hitta sig själva och tro på sig själva. Jag känner stor tacksamhet över att ha haft möjlighet att göra detta.