13
apr
2023
Mölle-Arild

Sweden

Mats Ekberg, som presenterar sig som ”tågnörd”, lade mycket tid på att sätta sig in i och foto/videodokumentera de två sista månaderna med trafik på den del av Västkustbanan som kallades Hallandsås-banan och gick över åsen mellan Förslöv och Båstad hösten 2015, för att därefter ersättas av tunnlarna genom åsen.