Kontakt: Anders Ek
Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang är stängd.
23
mar
2023
Mölle-Arild

Sweden

Marinbiolog Stina Bertilsson Vuksan arbetar sedan 2007 på Miljöförvaltningen i Helksingborg. Ända sedan utbildningstiden i Lund har hon följt utvecklingen i Öresund och arbetat för att samla kunskap kring hur vårt havsområde mår samt med vad som behöver göras för att förbättra statusen i havet.

Mötet hålls på Tuinneberga Gästgiveri