Contact: Anders Ek
Online Registration
08
dec
2022
Mölle-Arild

Sweden

Information om vårt viktiga lantbruk från en riktig Lantbrukare

 

OBS. Mötesplatsen är numer Tunneberga Gästgiveri i Jonstorp

Parkering gärna på Tomtelundsvägen strax väster om Gästgiveriet (begränsad parkeringsyta framför Gästgiveriet)