Online Registration
09
mar
2023
Mölle-Arild

Sweden

Selma Lagerlöf var en av sin samtids stora publika personligheter genom att hon tillhörde den litterära offentligheten. Hon var väl medveten om medias betydelse för att nå kändisstatus och hon utnyttjade tillfällena till publicitet bl.a. genom att medverka vid hemma-hos-reportage på Mårbacka. Men hon var även näringsidkare och en ansvarsfull arbetsgivare för de anställda på Mårbacka. Hon hade ett stort samhällsengagemang och medverkade i fredsrörelsen, rörelsen för kvinnlig rösträtt, kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen. Hennes åtagande vid de litterära institutionerna var omfattande, inte minst i det tidskrävande arbetet i Svenska Akademien.
     Lagerlöf mottog under sin levnad över 40 000 brev från allmänheten, varav mellan 3 000 och 4 000 kom från barn och ungdomar samt från deras lärare och föräldrar, den s.k. barnbrevsamligen, vilken jag har studerat. Samtliga brev finns på Kungliga biblioteket i Stockholm. 
I mitt föredrag kommer jag att lyfta fram Selma Lagerlöfs person och verksamheter och några av de samband som finns mellan Lagerlöf och de ämnen som tas upp i allmänhetens brev, såväl brev från vuxna som från barn.
MARIA ULFGARD är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.