15
jun
2023
Mölle-Arild

Sweden

Director of Communications, Medicon Village Innovation AB, Mikael Lagerwall berättar om
Medicon Village, Nordens största forskarpark med inriktning på Live Science- igår ,idag, imorgon.